Condiții generale

ZCGG 2023, Iaşi & Online ȋn perioada 25 – 28 octombrie 2023

Înregistrare și Plată

Înregistrarea formează un contract între participantul la manifestare și Organizatori cu privire la participarea la Zilele Cardiologice „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” 2023. Acest contract se bazează pe următorii Termeni și Condiții generale. Înregistrarea la eveniment trebuie făcută electronic, utilizând formularul de înregistrare respectiv furnizat pe site-ul www.zilelecardiologice.ro. Plata taxei de participare se realizează online cu cardul bancar. Înregistrările fără datele complete al participantului nu pot fi procesate. Înregistrarea la Zilele Cardiologice „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” 2023 nu este transferabilă.

 

Anularea participării la Zilele Cardiologice „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” 2023

Dreptul de anulare a înregistrării indiferent de motivul invocat este valabil pentru o perioadă de 14 zile de la data înregistrării, iar taxa de participare achitată va fi rambursată integral. Nici o rambursare nu va fi permisă după expirarea perioadei de 14 zile de la înregistrare, indiferent de motivul care stă la baza solicitării. Orice schimbare de nume în cadrul unei înregistrări presupune plata unei taxe de 100 de lei.

Solicitările de anulare se realizează către operatorul manifestării, Focus Event, numai în scris, pe adresa de e-mail contact@focusevent.ro

 

Modificări ale programului și/sau formatului și condițiilor de eveniment

Comitetul Ştiințific al manifestării își rezervă dreptul de a aduce modificările necesare programului în termen scurt. Taxele de participare, dacă este cazul, nu vor fi rambursate nici în totalitate, nici în parte, din cauza prezentărilor anulate sau a modificărilor programului. De asemenea, Comitetul Ştiințific își rezervă dreptul de a realiza modificări la formatul și condițiile de eveniment în funcție de necesități fără ca acest lucru să permită rambursări de taxe de participare. Toate modificările care trebuie să ajungă la cunoștința participanților vor fi postate pe website-ul evenimentului, www.zilelecardiologice.ro, în timp util.

 

Forță majoră

Din motive independente de controlul său (cum ar fi război, greve, blocaje, revolte sau orice astfel de tulburări civile, orice acte ale lui Dumnezeu, inclusiv, dar fără a se limita la cutremure, inundații, secete și epidemii și orice altă circumstanță a oricărei cauza este dincolo de control) care au un impact asupra aranjamentelor, orelor sau planificării Zilelor Cardiologice „Prof. Dr. George I. M. Georgescu”  2023 și a activităților corespunzătoare, Comitetele Ştiințific și de Organizare au dreptul de a modifica sau anula imediat activitățile sau evenimentele sau oricare dintre aranjamentele, calendarul, planurile sau alte elemente directe sau indirecte referitoare la desfășurarea congresului.

Niciuna dintre părțile implicate nu are dreptul la nicio compensație pentru daunele rezultate din această modificare sau anulare.

PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER